من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
10 مهر 1386
اعلام ورود به عرصه روزنامه نگاری

دیروز از مسافرت برگشتم

 

ساعت 6

  یک پیامک دریافت شد

                               تبریک میگم

 پاسخ پیامک : تبریک چی؟

هیچ پاسخی دریافت نشد!

 

ساعت 7

 در تماس با یک دوست

                              تبریک می‌گم، خیلی خوشحال شدم

تبریک چی؟

اتفاقی افتاده؟

من کاری کردم؟

یکی به من بگه چه خبر شده؟؟

 

** مگه خبر نداری؟ چاپ شد

* چی چاپ شد؟ کجا؟ کی؟

** روز شنبه، روزنامه جام جم، همون مقاله در مورد نشریات

 

ساعت هفت متوجه شدم که در هفتمین روز هفتمین ماه سال یکهزاروسیصدوهشتادوشش مطلب من هم چاپ شد.

 

اینم از اعلام سراسری ورود به عرصه جدید