من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
21 مهر 1386
رسانه ای کردن دانش

صفحه ۹ روزنامه جام جم

شنبه ۷ مهر ۱۳۸۶ 

اینجا ببینید