X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
21 آبان 1386
روز ملی دختران

امروز روز ملی منه

روز ملی دختران

دختران خوب کشورم، روز ملی تون مبارک

 

 

 

چرا همیشه باید دختران

یادشان باشد که روز و روزگار خوش است
وتنها دل آنها دل نیست
یادشان باشد جواب کینه را با کمتر از مهر و

جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهند
یادشان باشد باید در برابر فریادها سکوت کنند
و برای سیاهی ها نور بپاشند
یادشان باشد از چشمه
درسِِ خروش بگیرند
و از آسمان درسِ پـاک زیستن
یادشان باشد سنگ خیلی تنهاست
یادشان باشد
باید با سنگ هم لطیف رفتار کنند مبادا دل تنگش بشکند
یادشان باشد....!؟

زندگی همینه دیگه... نه؟

چرا همیشه دختران ؟

توی فراموش کار هم یادت باشد که ....... با دل تنگ دختران لطیف رفتار کنی