من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
11 اسفند 1387
×H...B...D×

الان باید احساسی باشه

اما هیچ احساسی نیست!

.

.

.

خسته ام

فقط همین!

.

.

.

درست خواهد شد!