من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
13 اردیبهشت 1388
شیفت سوم

ای دل اگر عاشقی در طلب کار باش

بیست و چهار ساعته کاسب بازار باش

تا که بگوید بله آنکه نمی خواهدت

پول به جیبت بزن عاشق پربار باش

.

.

.

ساز دلت کوک نیست؟ نغمه به لب هات نیست؟

غصه نخور البته همدم گیتار باش

تیر نگاهت اگر خورده به سنگ دلش

شمش طلا جور کن فاتح پیکار باش

تا به بر دلبرت صاحب و سرور شوی

پیش همه جامعه خوار و بدهکار باش

شیفت دوم نشد شیفت سوم بگیر

جمع بکن اسکناس یکسره شب کار باش!


مهدی استاد احمد