من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
20 خرداد 1388
اندر احوالات انتخاباتی


ای دوست بیا باز خفن رای بده

این بار به خاطر وطن رای بده
در بین تموم نامزدها به خدا
پیژامه من خوبه، به من رای بده!

 "حامی"


  

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که به نام چه کسی رای به صندوق فکنم!
سخت دلواپس آنم که مبادا یک بار
به سر و هیکل آینده خود گند زنم!
آن یکی گفته اگر قرعه به نامش افتد
نو کند کفش و کلاه و کت و هم پیرهنم
این یکی گفته که از نفت دهد سهم مرا
پر کند دیگچه و کاسه و تشت و لگنم...

"مصطفی مشایخی"