من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
29 آبان 1388
آنچه من یاید بدانم و نمی دانم


مثل اینکه دارن به ما هم توجه میکنن!

سازمان ملی جوانان دستت درد نکنه....