X
تبلیغات
زولا
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
1 فروردین 1389
بهار آمد


بهار آمد که تا گل باز گردد


سرود زندگی آغاز گردد


بهار آمد که دل آرام گیرد


ز درد و غصه ها فرجام گیرد