شناسنامه آنیتا
 
نام آنیتا
تماس با من
جنسیت زن
سن 33
درباره من من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی استاد داشت روش های مختلف مسیریابی رو تدریس میکرد و من در این افکار غرق بودم که چرا برای ورود به قلب آدمها یک مسیر مطمئن وجود نداره !!!

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات کارشناس کامپیوتر  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها