X
تبلیغات
رایتل
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
29 اسفند 1386
نرم نرمک میرسد اینک بهار

 

ز کوى یار می آید نسیم باد نوروزى          از این باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى

 

نوروز تنها یک عوض شدن ساده سال نیست. نوروز برای ما یک حس است. یک عشق ٬ همان چیزی که بقول میرزاده عشقی: "با شیر اندرون شود وبا جان بدر رود". مهم نیست کجا این کره خاکی زندگی میکنی یا چه کسی هستی مهم اینست که نوروز برای تو چیزی است غیراز یک تغییر ساده عدد.

مهم اینست که میتوانی این خطوط را بخوانی. اینست که سبز ٬سفید و سرخ برای تو مفهومی غیر از چند رنگ ساده دارد.

مهم اینست که قلبت به عشق آن گربه زیبا که در گوشه ای از نقشه دنیا-  بیخیال از سال سخت و مصیبت باری که در پیش دارد -  خوابیده است. می تپد.

مهم اینست که این تغییر را همزمان با خودت در همه جای طبیعت احساس میکنی.

مهم اینست که بهار از پی بهار پرشتاب می گذرد ، بی فرصت نفس کشیدنی، حتی در سالیان خاکستری، سالیان خستگی، سالیان رنج، کار، غم، غربت

در این گذر سخت، بهار از پی بهار، فرصتی است برای تو، برای من، تا زندگی را نفس کشیم، خویش را آماده سازیم، برای در آغوش کشیدن تابستان و پاییز و زمستان ...

مواظب شیطنت موش ها باشید!!

نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی

که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 

سال نو مبارک

5 اسفند 1386
ضحاک های امروز

 

اسفند ماه شروع شد

بدتر از این نمی شود

 

دوستی ها، درس ها

بدتر از این نمی شود

 

اقامت در شهری توریستی

بدتر از این نمی شود

 

قدم زدن روی ریل خالی قطار

بدتر از این نمی شود

 

ظهر

ساعت 12

بدتر از این نمی شود

 

دیدن ضحاک های زمانه

بدتر از این نمی شود

 

                    

 

ثمره شش ماه تلاش را ندیدن

بهتر از این نمی شود

 

فرانک فریدون گم کرده

بدنبال کاوه گشتن

بهتر از این نمی شود

 

به امید عطر بهارنارنج بودن

بهتر از این نمی شود

 

دست هایم مرده اند

قلبم مرده است

سکوت

دنیای در حال سوختن

 

برای من

بهتراز این نمی شود