X
تبلیغات
رایتل
من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
11 فروردین 1385
رنج

رنج

 

من نمی دانم
ـ و همین درد مرا سخت می آزارد ـ
که چرا انسان، این دانا، این پیغمبر
در تکاپوهایش: ـ چیزی از معجزه آن سوتر -
ره نبرده است به اعجاز محبت، چه دلیلی دارد؟
چه دلیلی دارد که هنوز
مهربانی را نشناخته است؟
و نمی داند در یک لبخند، چه شگفتی هایی پنهان است!
من بر آنم که درین دنیا خوب بودن ـ به خدا ـ سهل ترین کارست
و نمی دانم،
که چرا انسان،
تا این حد،
با خوبی بیگانه است.

 Life is God's gift to you.
The way you live your life is your gift to God.

1 فروردین 1385
سال نو مبارک

 

سر سبزترین بهار تقدیم تو باد

آوای خوش هزار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ایست روئیدن عشق

آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

 

 

نوروز،
روز تحول زمین و زمان،
و نو شدن اندیشه و اراده،
و رویش جوانه‌های عشق و آرزو،
مبارک باد