من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
12 بهمن 1387
آخرین لحظه!

قدیما میگفتن اگه می خوای یک نفر رو بشناسی ببینن دوستش کیه!

من تعریف دوستای تو رو شنیدم

اما ...

فکر کردم شاید تو با اونها فرق کنی!

ماه پشت ابر نموند!

تو هم عین اونها بودی!

واقعا باید حرف قدیمیا رو با طلا نوشت!

و من به تو دنیای کفش رو هدیه دادم در آخرین لحظه!