من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
28 مهر 1388
روز تمام لیلی ها

معصومه …

معصومه تفسیر معصومیت است که روزگارى در مدینه طلوع کرد، معصومه اقامت غربت است در روزگار غربت نگاه ها، معصومه تفسیر بلند تبعیت است از ولایت. معصومه نگاه سبزى است که از معصومیت سرچشمه مى گیرد، معصومه، روزگار دلداگى است واز غربت به قربت رسیدن. معصومه ترجمان بلند عاشوراست و قصه با زینب هم سفرشدن. معصومه فلسفه شیدایى است و غزل ماندن و بودن، معصومه نگین ایران است که درقم، شهر اقامه مى درخشد. معصومه ضریب بالاى ارادت به ولایت است، معصومه، قصه بلند مدینه تامشهد است. معصوم انتهاى متبلور است. معصومه سرسلسله تنهایى است، معصومه فانى فى الله است. 

   

 


اگـه فــرصــتـی کــنی و مـنـو قــابل بدونی


دسـت مـهـربـونـتو مهـمون این دل بدونی 

 

با خیال تو پریشونی مـو بـیــرون می‌کـنــم 

 

دلمـو بـه یاد خـوبـی‌هات چراغون می کنم 

 

دسـتــای خــالــی مــن مــنـتـظــر جـوابته 

 

دل مـن مـنـتــظـر بـــارش بــی حـسـابـتـه